Baza wiedzy

02.03.2018

Bezpieczeństwo danych. Bądź gotowy na RODO

RODO – Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

RODO niejako rozszerza pojęcie danych osobowych – do tej pory dotyczyło ono głównie imion i nazwisk, adresów, dat urodzenia, e-maili itp. Według nowego rozporządzenia dane osobowe to również numery ID, informacje dotyczące lokalizacji, wskaźniki odnośnie zdrowia fizycznego i psychicznego, statusu majątkowego oraz społecznego, a nawet dane genetyczne czy biometryczne, które pomogłyby zidentyfikować konkretną osobę.

Bezpieczeństwo danych dotyczy także drukarek i kopiarek.

Wszystkie drukarki i kopiarki wolnostojące w naszych biurach i urzędach muszą zostać zabezpieczone przed dostępem osób „trzecich” – klientów, petentów.

Spoczywające na drukarkach wydruki z danymi wrażliwymi nie mogą pozostać niezabezpieczone. Musimy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie urządzeń.

Dostosowanie obecnego systemu do wchodzących w życie norm prawnych jest prawnym obowiązkiem administratorów danych (w rozumieniu nowych przepisów administratorem jest każdy pracodawca).

Ksero Partner zapewnia drukarki i urządzenia wielofunkcyjne spełniające te wymagania.

Chcesz dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt: biuro@ksero-partner.pl lub kontakt telefoniczny  618280118

Galeria zdjęć

Redukcja kosztów drukowania

Zawsze chciałeś obniżyć koszty, podnieść efektywność biura i zwiększyć
bezpieczeństwo poufnych informacji?

Teraz jest to możliwe!

Dowiedz się więcej